Informace pro rodiče Piškotů k přechodu ke světluškám a vlčatům

Jak jste byli dopředu informováni, Piškoti, kteří již navštěvují 1. třídu, přecházejí nejpozději ve školním pololetí ke světluškám a vlčatům (SV a VL)
(Ve vyjímečných případech mohou po domluvě s vedoucími zůstat u Piškotů po celou 1. třídu)
 
Schůzky světlušek a vlčat jsou ve středu od 17 - 19 hod.
Světlušky vede Celestýna Krausová - Celta (mob. 605 373 609) - web kvitek.jilemnicko.cz
a vlčata Lubomír Šnajdr - Luban (mob. 775 996 124) - web dvojka.jilemnicko.cz.
 
Je možné zpočátku navštěvovat schůzky světlušek/vlčat a současně i schůzky Piškotů.
A o případném přechodu k SV/VL či setrvání u Piškotů se rozhodnou až po několika schůzkách.

Více informací o programu, činnosti a dalších záležitostech je možné získat na výše uvedených kontaktech, nebo osobně na schůzkách SV/VL.

Přihlásit